لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

شركت ايژك صنعت پارس

شركت ايژك صنعت پارس

 • آدرس : Dasme.co
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/06/06
 • تاریخ پایان : 1396/06/14
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
وبسایت مهدی وحیدی مقدم

وبسایت مهدی وحیدی مقدم

 • آدرس : MehdiVahidiMoghaddam.in
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/05/22
 • تاریخ پایان : 1396/05/22
 • نوع پروژه : شخصی
 • وضعیت : فعال
دبیرستان دخترانه فراست

دبیرستان دخترانه فراست

 • آدرس : Ferasathishc.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/05/07
 • تاریخ پایان : 1396/05/15
 • نوع پروژه : آموزشگاه , مدرسه
 • وضعیت : فعال
رادوین ارقام

رادوین ارقام

 • آدرس : RadvinArgham.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/04/05
 • تاریخ پایان : 1396/04/08
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
پیشرو دانلود

پیشرو دانلود

 • آدرس : Pishrodl.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/03/30
 • تاریخ پایان : 1396/04/15
 • نوع پروژه : دانلود
 • وضعیت : فعال
مای انیمه

مای انیمه

 • آدرس : MyAnime.cafe
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/03/01
 • تاریخ پایان : 1396/03/11
 • نوع پروژه : سایت دانلود
 • وضعیت : فعال
پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی

 • آدرس : 3DPrinter.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/27
 • تاریخ پایان : 1396/03/03
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
مرجع کتیا اهواز

مرجع کتیا اهواز

 • آدرس : Catia-Center.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/16
 • تاریخ پایان : 1396/02/24
 • نوع پروژه : شرکتی , آموزشگاه
 • وضعیت : فعال
وبسایت دکتر دلاورصیامی

وبسایت دکتر دلاورصیامی

 • آدرس : DelavarSiami.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/15
 • تاریخ پایان : 1396/02/19
 • نوع پروژه : شخصی , خبری
 • وضعیت : فعال