لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

پرشین پلاست

پرشین پلاست

 • آدرس : PersianPlust.com
 • میزان پیشرفت : 86 %
 • تاریخ شروع : 1396/03/11
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
مای انیمه

مای انیمه

 • آدرس : MyAnime.cafe
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/03/01
 • تاریخ پایان : 1396/03/11
 • نوع پروژه : سایت دانلود
 • وضعیت : فعال
پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی

 • آدرس : 3DPrinter.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/27
 • تاریخ پایان : 1396/03/03
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
مرجع کتیا اهواز

مرجع کتیا اهواز

 • آدرس : Catia-Center.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/16
 • تاریخ پایان : 1396/02/24
 • نوع پروژه : شرکتی , آموزشگاه
 • وضعیت : فعال
وبسایت دکتر دلاورصیامی

وبسایت دکتر دلاورصیامی

 • آدرس : DelavarSiami.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/02/15
 • تاریخ پایان : 1396/02/19
 • نوع پروژه : شخصی , خبری
 • وضعیت : فعال
مرجع کتیا ایرن

مرجع کتیا ایرن

 • آدرس : Catia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/01/20
 • تاریخ پایان : 1396/01/30
 • نوع پروژه : آموزشگاه , شرکتی
 • وضعیت : فعال
آریا تجهیز

آریا تجهیز

 • آدرس : AryaTajhizco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/01/20
 • تاریخ پایان : 1396/01/28
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
دامیثا

دامیثا

 • آدرس : Damisa.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/12/24
 • تاریخ پایان : 1395/12/28
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
سی ایکس گرافیک

سی ایکس گرافیک

 • آدرس : CXGraphic.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/12/15
 • تاریخ پایان : 1395/12/22
 • نوع پروژه : دانلود و فروشگاهی
 • وضعیت : فعال