لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

انجمن سرزمین دانلود

انجمن سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/09/01
 • تاریخ پایان : 1395/09/20
 • نوع پروژه : تالار گفتگو
 • وضعیت : فعال
فروشگاه سرزمین دانلود

فروشگاه سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/06/12
 • تاریخ پایان : 1395/07/10
 • نوع پروژه : فروشگاه وبسایت دانلود
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود

سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/03/27
 • تاریخ پایان : 1395/05/30
 • نوع پروژه : وبسایت دانلود
 • وضعیت : فعال
شمیم سخن

شمیم سخن

 • آدرس : ShamimeSokhan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/03/25
 • تاریخ پایان : 1395/04/02
 • نوع پروژه : شخصی
 • وضعیت : فعال
مجموعه مدارس صیادشیرازی

مجموعه مدارس صیادشیرازی

 • آدرس : SayadeShirazi.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/03/20
 • تاریخ پایان : 1395/03/31
 • نوع پروژه : پورتال مدارس
 • وضعیت : فعال
پروتال گردشگری کویر ایران

پروتال گردشگری کویر ایران

 • آدرس : www.KavireIran.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/03/01
 • تاریخ پایان : 1395/03/05
 • نوع پروژه : اطلاع رسانی
 • وضعیت : فعال
گروه صنعتی مبنا پویش

گروه صنعتی مبنا پویش

 • آدرس : MabnaPouyesh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1394/11/21
 • تاریخ پایان : 1394/11/28
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
شرکت تولید قارچ بیتا

شرکت تولید قارچ بیتا

 • آدرس : BitaMushroom.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/02/01
 • تاریخ پایان : 1395/02/06
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

 • آدرس : www.AidaAir.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1394/12/21
 • تاریخ پایان : 1395/01/01
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال