لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

مرجع نیوک فارسی

مرجع نیوک فارسی

 • آدرس : PHPNuke.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/06/09
 • تاریخ پایان : 1396/07/10
 • نوع پروژه : عمومی , مرجع نیوک
 • وضعیت : فعال
فروشگاه شهر پوز

فروشگاه شهر پوز

 • آدرس : PosCity.ir
 • میزان پیشرفت : 28 %
 • تاریخ شروع : 1396/09/15
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه : فروشگاهی , تجاری
 • وضعیت : فعال
فروشگاه اسباب بازی

فروشگاه اسباب بازی

 • آدرس : BaziToy.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/08/02
 • تاریخ پایان : 1396/08/15
 • نوع پروژه : فروشگاهی , تجاری
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود VIP

سرزمین دانلود VIP

 • آدرس : sarzamindownload.com
 • میزان پیشرفت : 99 %
 • تاریخ شروع : 1396/08/02
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه : اسکریپت هوشمند VIP , تجاری
 • وضعیت : فعال
سون پارکور

سون پارکور

 • آدرس : Se7enParkour.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/08/02
 • تاریخ پایان : 1396/08/05
 • نوع پروژه : ورزشی
 • وضعیت : فعال
رادخودرو آریا

رادخودرو آریا

 • آدرس : Radkhodroo.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/07/20
 • تاریخ پایان : 1396/08/04
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
ناب صدا

ناب صدا

 • آدرس : NabSeda.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/06/02
 • تاریخ پایان : 1396/06/12
 • نوع پروژه : دانلود , موسیقی
 • وضعیت : فعال
شركت ايژك صنعت پارس

شركت ايژك صنعت پارس

 • آدرس : Dasme.co
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/06/06
 • تاریخ پایان : 1396/06/14
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
وبسایت مهدی وحیدی مقدم

وبسایت مهدی وحیدی مقدم

 • آدرس : MehdiVahidiMoghaddam.in
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/05/22
 • تاریخ پایان : 1396/05/22
 • نوع پروژه : شخصی
 • وضعیت : فعال