لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

مرجع کتیا ایرن

مرجع کتیا ایرن

 • آدرس : Catia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/01/20
 • تاریخ پایان : 1396/01/30
 • نوع پروژه : آموزشگاه , شرکتی
 • وضعیت : فعال
آریا تجهیز

آریا تجهیز

 • آدرس : AryaTajhizco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/01/20
 • تاریخ پایان : 1396/01/28
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
دامیثا

دامیثا

 • آدرس : Damisa.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/12/24
 • تاریخ پایان : 1395/12/28
 • نوع پروژه : شرکتی
 • وضعیت : فعال
سی ایکس گرافیک

سی ایکس گرافیک

 • آدرس : CXGraphic.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/12/15
 • تاریخ پایان : 1395/12/22
 • نوع پروژه : دانلود و فروشگاهی
 • وضعیت : فعال
سایت رسمی امام جمعه نراق

سایت رسمی امام جمعه نراق

 • آدرس : NaraghAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/12/07
 • تاریخ پایان : 1395/12/14
 • نوع پروژه : پرتال خبری اطلاع رسانی
 • وضعیت : فعال
سایت رسمی امام جمعه دلیجان

سایت رسمی امام جمعه دلیجان

 • آدرس : DelijanAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/11/24
 • تاریخ پایان : 1395/12/01
 • نوع پروژه : پرتال خبری اطلاع رسانی
 • وضعیت : فعال
رودان دانلود

رودان دانلود

 • آدرس : Rudan.in
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/09/29
 • تاریخ پایان : 1395/10/08
 • نوع پروژه : دانلود فایل
 • وضعیت : فعال
لسان ساینس

لسان ساینس

 • آدرس : lesanscience.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/09/02
 • تاریخ پایان : 1395/09/11
 • نوع پروژه : خبری آموزشی
 • وضعیت : فعال
انجمن سرزمین دانلود

انجمن سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1395/09/01
 • تاریخ پایان : 1395/09/20
 • نوع پروژه : تالار گفتگو
 • وضعیت : فعال