ایوار چوب

ایوار چوب

 • آدرس : evarchoob.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 16 فروردین 1390
 • تاریخ پایان : 25 فروردین 1390
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
هوادران ابراهیم تاتلیس

هوادران ابراهیم تاتلیس

 • آدرس : IbrahimTatlises.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 12 اسفند 1389
 • تاریخ پایان : 28 اسفند 1389
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
گروه صنعتی دقت

گروه صنعتی دقت

 • آدرس : DeghatShop.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 10 دی 1389
 • تاریخ پایان : 15 دی 1389
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
وسیع سازان مهرگان

وسیع سازان مهرگان

 • آدرس : غیر فعال شده
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 08 آذر 1389
 • تاریخ پایان : 14 آبان 1389
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
وبسایت شرکت IT هامون

وبسایت شرکت IT هامون

 • آدرس : www.irhitco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 04 آبان 1389
 • تاریخ پایان : 15 آبان 1389
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال