لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

رودان دانلود

رودان دانلود

 • آدرس : Rudl.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 شهریور 1398
 • تاریخ پایان : 05 مهر 1398
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
ژولی پولی

ژولی پولی

 • آدرس : joolipooli.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 28 مرداد 1398
 • تاریخ پایان : 14 شهریور 1398
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
ترنج آجر

ترنج آجر

 • آدرس : ToranjBricks.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 29 تیر 1398
 • تاریخ پایان : 15 مرداد 1398
 • نوع پروژه : , ,
 • وضعیت : فعال
نیک لیزر

نیک لیزر

 • آدرس : niklaser.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 خرداد 1398
 • تاریخ پایان : 8 خرداد 1398
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
الو رایانه

الو رایانه

 • آدرس : alorayaneh.ir/blog
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پایان : 5 خرداد 1398
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
شرکت خدمات خانه

شرکت خدمات خانه

 • آدرس : KhadamatKhaneh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
شرکت لیزینگ ایران خودرو

شرکت لیزینگ ایران خودرو

 • آدرس : www.likco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 اسفند 1397
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
نمایندگی ایران خودرو ۱۲۵۹

نمایندگی ایران خودرو ۱۲۵۹

 • آدرس : www.ikco1259.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 16 اسفند 1397
 • تاریخ پایان : 4 فروردین 1398
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
وبسایت دکتر فرجی مهماندار

وبسایت دکتر فرجی مهماندار

 • آدرس : www.cfsco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 اسفند1397
 • تاریخ پایان : 26 اسفند 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال