با استفاده از این ابزار شما امکان ترجمه صفحه سایت یا وبلاگ را به کاربران خود خواهید داد .

هر بازدیدکننده با توجه به زبان خود می تواند بر روی پرچم کشور خود کلیک کرده و آن صفحه از سایت شما را به زبان دلخواه مشاهده نمایدمترجم سایت


انتخاب اندازه طول کادر :
انتخاب رنگ کادر :
انتخاب رنگ پشت زمینه :