قالب وبلاگ بلاگفا

مشكلات خود را اينجا مطرح كنيد . (پرسش و پاسخ در مورد مشكلات قالب ها وبلاگ)
موضوع جدید ارسال پست
آواتار کاربر
55161
كاربر تازه وارد
كاربر تازه وارد
پست: 3
تاریخ عضویت: جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳, ۹:۲۰ ب.ظ

قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط 55161 »

[HIGHLIGHT=#ffffff]سلام سایتتون عالیه فقط ییه مشکلی هست اینکه من چند وقت پیش یه قالب از این جا گرفتم ام تمامی موضوعاتی از قبیل ادامه مطلب-نظر بدهید-صفحه اصلی-عناوین مطالب-تماس با من-پروفایل مدیر وبلاگ-قالب وبلاگ وازاین قبیل رو با علامت سوال به این شکل؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نشون میده کد این قالب در زیر هست من عضو سایتتون هم هستم اگه به وبمبا آدرسhttp://00hojomevagheie00.blogfa.com/ سر بزنید ممنون میشم واینکه کد جدید رو به ایمیلم با آدرس jamalimahsa94@gmail.com
بفرستید یاحق

کد قالب اینه
[/HIGHLIGHT]


<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="????? ?????";
if ( intCount==0) strResult="??? ?????";
if ( intCount>0) strResult=intCount + " ???" ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<style>
body{margin:0;font-family: Tahoma;background:#F7F6C9 url('') top center repeat;}
A {TEXT-DECORATION: none; }

#Header-GS{width:1000;color:#fff;background:#F1F0C4 url('http://axgig.com/images/41060769049227149500.png');no-repeat top;height:265;vertical-align:top;direction:rtl;}

.TopMenu{background:#F7F6C9 url('');;font-size:11pt;padding:0 10 0 0;text-align:right;}
.TopMenu a{color:#000000; padding:3px 6px 3px 6px ;}
.TopMenu a:hover{
-webkit-transition:all 111ms linear;
-moz-transition:all 111ms linear;
transition:all 111ms linear;
padding:3px 6px 3px 6px ;
background:#B59F5B;
color:#000000;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
}

#ADS-GS{width:100%;background:#B59F5B;float:center;}
#Page-GS{width:100%;background:#B59F5B;}

.TopMore{width:550;height:50;background:#222 url('post1.png') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 13px;}
.TopMore2{padding:15 20 0 20;}
.CenterMore{width:550;background:#FFF url('post2.png') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#222;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterMore2{padding:10 30 10 28}
.LowMore3{width:550;background:#222 url('post3.png') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}

.TopPost{width:550;height:50;background:#B59F5B url('http://axgig.com/images/78746206099947384680.png') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 12px;}
.TopPost a{color:#000000}
.TopPost2{padding:15 20 0 20;}
.CenterPost{width:550;background:#B59F5B url('http://axgig.com/images/16921181380167739464.png') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#000000;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterPost2{padding:10 30 10 28}
.LowPost3{width:550;background:#B59F5B url('http://axgig.com/images/57179337001769482884.png') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}
.CPost3{padding:15 45 0 0}
.CenterPost a{color:#000000}
.CenterPost a:hover{color:#000000;}
.date{width:350px;float:right;direction:rtl;font-size:8pt;color:#000000;}
.Comment{width:120px;float:left;direction:rtl;font-size:8pt;text-align:center;color:#000000;}

#rightmenu{width:210;float:left;}
#leftmenu{width:210;float:right;}

.TopSid{width:210;background:url('http://axgig.com/images/19342827624454055077.png') no-repeat top right;height:52;direction:rtl;color:#000000;font-size:8pt;margin-top: 15px;}
.TopSid2{padding:18 10 0 0;text-align:right}
.CenterSid{width:210;float:left;direction:rtl;color:#000000;font-size:8pt;background: url('http://axgig.com/images/58381086661953894555.png') repeat-y right;}
.CenterSid a{color:#000000;}
.CenterSid a:hover{color:#22F082}
.Centersid2{padding:10 30 10 28}
.li-Sid{padding:4 25 0 5;background:url(http://dl.greenskin.ir/theme/theme_love3/li.png) 190px 6px no-repeat}
.li-Sid2 span{color:#506130;font-size:8pt;font-weight:bold}
.li-Sid2{padding:0 10 5 10;}
.LowSid{width:210;background:url('http://axgig.com/images/79250529206217199726.png') no-repeat top right;height:12;float:right;margin-bottom: -13px;}

#footer-GS{text-align:center;background: #F1F0C4 url('http://axgig.com/images/06527437479072016333.png') repeat;height:120;font-size:8pt;}
#footer-GS{padding:15 40 5 10;}

</style>
</head>
<body>

<div align="center">

<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td colspan="3" id=Header-GS>
</td></tr>
<tr><td colspan="3" height="40" class=TopMenu>
<a href="<-BlogUrl->">???? ????</a>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">???? ?? ??</a>
<a href="/posts">?????? ?????</a>
<a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">???????</a>
</td></tr>

<tr id=Page-GS><td width="220" valign="top">

<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>?????????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid1>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>???????? ?????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>

<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>???? ??????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://allah1400.blogfa.com">????</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://allah-akbar1400.blogfa.com">???? ????</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://islam1400.blogfa.com">?????</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://muslim-1400.blogfa.com">??????</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://shiites1400.blogfa.com">??????</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="http://cyberwar-velayat.blogfa.com">???? ??? ?????? ?????</a></div>

</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>???? ??? ??????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

</td>
<td width="563" valign="top">

<div align="center">


<BLOGFA>

<div class=TopPost>
<div class=TopPost2>

<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>????????: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">????? ????</a></BlogExtendedPost>

</div></div>

<div class=LowPost3><div class=CPost3>

<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>

</BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#3366CC"><< ????? ??????</font></a></BlogPreviousPageBlock>
........ <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#3366CC">????? ???????? >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></BlogNextAndPreviousBlock></font></font><br>

</div></td>

<td width="220" valign="top">


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>?????? ?????</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile>
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>


<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>???????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>????????</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div></BlogTags></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>????? ?????</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div></div>


<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>??????? ??</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div>

</td>
</tr>
<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-GS">
[ ????? : <a href="https://www.greenskin.ir/statics/7/"target="_blank" rel="nofollow" > ???? ??? ?????? </a> ] [ <a href="https://www.greenskin.ir"target="_blank" rel="nofollow" > Weblog Themes By : GreenSkin.ir </a>] </td></tr></table>
</div>

</body>
</html>


آواتار کاربر
admin
مدير كل سایت
مدير كل سایت
پست: 546
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰, ۱:۴۷ ب.ظ
محل اقامت: تهران
Has thanked: 82 times
Been thanked: 230 times
تماس:

Re: قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط admin »

55161 نوشته شده:[HIGHLIGHT=#ffffff]سلام سایتتون عالیه فقط ییه مشکلی هست اینکه من چند وقت پیش یه قالب از این جا گرفتم ام تمامی موضوعاتی از قبیل ادامه مطلب-نظر بدهید-صفحه اصلی-عناوین مطالب-تماس با من-پروفایل مدیر وبلاگ-قالب وبلاگ وازاین قبیل رو با علامت سوال به این شکل؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نشون میده کد این قالب در زیر هست من عضو سایتتون هم هستم اگه به وبمبا آدرسhttp://00hojomevagheie00.blogfa.com/ سر بزنید ممنون میشم واینکه کد جدید رو به ایمیلم با آدرس jamalimahsa94@gmail.com
بفرستید یاحق

کد قالب اینه
[/HIGHLIGHT]با سلام .

دوست عزیز قالب مشکلی ندارن مشکل از زبان ویندوز شما هست .
نام قالب رو قرار بدین کد رو همین جا قرار بدم .
خدمات طراحی سایت و خدمات سئو سایت
سفارش طراحی سایت : 02126745772 - سفارش سئو: 02191093049
آواتار کاربر
55161
كاربر تازه وارد
كاربر تازه وارد
پست: 3
تاریخ عضویت: جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳, ۹:۲۰ ب.ظ

Re: قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط 55161 »

سلام اسم قالب (سپاه جنگ سایبری ولایت )هست
و یه سوال میتونید موتور جستجو و اسلایدر عکس در بالای قالب بذارید البته اگه ممکنه.اگه بذارید که خیلی عالیه
یه دنیا ممنون.
یه چیز دیگه ازتون میخوام که بالای هرپست سمت چپ کادر موضوع پست یه چند تا دایره بذارید تا کاربرا بتونن رای بدن.
شرمندتونم خیلی ممنون
و اینکه اگه میشه بهم یاد بدید چطور میتونم کنار وبلاگم چند تا موضوع اپارات بذارم که همینطور برن بالا و وقتی روشون کلیک کردیم حرکت نکنن.
آواتار کاربر
admin
مدير كل سایت
مدير كل سایت
پست: 546
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰, ۱:۴۷ ب.ظ
محل اقامت: تهران
Has thanked: 82 times
Been thanked: 230 times
تماس:

Re: قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط admin »

55161 نوشته شده:سلام اسم قالب (سپاه جنگ سایبری ولایت )هست
و یه سوال میتونید موتور جستجو و اسلایدر عکس در بالای قالب بذارید البته اگه ممکنه.اگه بذارید که خیلی عالیه
یه دنیا ممنون.
یه چیز دیگه ازتون میخوام که بالای هرپست سمت چپ کادر موضوع پست یه چند تا دایره بذارید تا کاربرا بتونن رای بدن.
شرمندتونم خیلی ممنون
و اینکه اگه میشه بهم یاد بدید چطور میتونم کنار وبلاگم چند تا موضوع اپارات بذارم که همینطور برن بالا و وقتی روشون کلیک کردیم حرکت نکنن.

با سلام .
دوست عزیز مربوط به قالب ساز آنلاین هست .
مشکل از زبان ویندوز شما بوده . به هر حال کد بیس رو قرار میدم. استایل رو جایگزین کنید .
موفق باشید .

کد: انتخاب همه

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="GreenSkin.ir">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->">
<script language="javascript"> function GetBC(lngPostid)
  {
	 intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
	 strBlogId="<-BlogId->";
	 intCount=-1;
	 strResult="";
	 try {
  for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
  {
	  if (BlogComments[i]==lngPostid)
	  intCount=BlogComments[i+1] ;
  }
		 } catch( e) {
		 }
  if ( intCount==-1) strResult="آرشیو نظرات";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount>0) strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;
 document.write ( strResult ) ;
 }
 
 function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
<style>
body{margin:0;font-family: Tahoma;background:#333333 url('') top center repeat;}
A {TEXT-DECORATION: none; }
#Header-GS{width:1000;color:#fff;background:#FFFFFF url('');no-repeat top;height:265;vertical-align:top;direction:rtl;}
.TopMenu{background:#FFFFFF url('');;font-size:11pt;padding:0 10 0 0;text-align:right;}
.TopMenu a{color:#FFFFFF; padding:3px 6px 3px 6px ;}
.TopMenu a:hover{
-webkit-transition:all 111ms linear;
-moz-transition:all 111ms linear;
transition:all 111ms linear;
padding:3px 6px 3px 6px ;
background:#FFFFFF;
color:#FFFFFF;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
}
#ADS-GS{width:100%;background:#FFFFFF;float:center;}
#Page-GS{width:100%;background:#FFFFFF;}
.TopMore{width:550;height:50;background:#222 url('post1.png') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 13px;}
.TopMore2{padding:15 20 0 20;}
.CenterMore{width:550;background:#FFF url('post2.png') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#222;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterMore2{padding:10 30 10 28}
.LowMore3{width:550;background:#222 url('post3.png') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}
.TopPost{width:550;height:50;background:#FFFFFF url('') no-repeat top right;direction:rtl;text-align:right;
font-size:10pt;font-family: Tahoma;margin-top: 12px;}
.TopPost a{color:#FFFFFF}
.TopPost2{padding:15 20 0 20;}
.CenterPost{width:550;background:#FFFFFF url('') repeat-y right;direction:rtl;text-align:right;color:#FFFFFF;font-size:8pt;;overflow:hidden}
.CenterPost2{padding:10 30 10 28}
.LowPost3{width:550;background:#FFFFFF url('') no-repeat top right;height:50;text-align:right;margin-bottom: 3px;}
.CPost3{padding:15 45 0 0}
.CenterPost a{color:#FFFFFF}
.CenterPost a:hover{color:#FFFFFF;}
.date{width:350px;float:right;direction:rtl;font-size:8pt;color:#FFFFFF;}
.Comment{width:120px;float:left;direction:rtl;font-size:8pt;text-align:center;color:#FFFFFF;}
#rightmenu{width:210;float:left;}
#leftmenu{width:210;float:right;}
.TopSid{width:210;background:url('') no-repeat top right;height:52;direction:rtl;color:#FFFFFF;font-size:8pt;margin-top: 15px;}
.TopSid2{padding:18 10 0 0;text-align:right}
.CenterSid{width:210;float:left;direction:rtl;color:#FFFFFF;font-size:8pt;background: url('') repeat-y right;}
.CenterSid a{color:#FFFFFF;}
.CenterSid a:hover{color:#FFFFFF} 
.Centersid2{padding:10 30 10 28}
.li-Sid{padding:4 25 0 5;background:url(http://dl.greenskin.ir/theme/theme_love3/li.png) 190px 6px no-repeat}
.li-Sid2 span{color:#506130;font-size:8pt;font-weight:bold}
.li-Sid2{padding:0 10 5 10;}
.LowSid{width:210;background:url('') no-repeat top right;height:12;float:right;margin-bottom: -13px;}
#footer-GS{text-align:center;background: #FFFFFF url('') repeat;height:120;font-size:8pt;}
#footer-GS{padding:15 40 5 10;}
</style>
</head>
<body>
<div align="center">
 
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr><td colspan="3" id=Header-GS>
</td></tr>
<tr><td colspan="3" height="40" class=TopMenu>
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">تماس با ما</a>
<a href="/posts">عناوین مطالب</a>
<a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل</a>
<a target="_blank" href="https://www.greenskin.ir">قالب سبز</a>
</td></tr>
<tr id=ADS-GS><td colspan="3" align="center" style="padding-bottom:5;padding-top:10;">
<a href="https://www.greenskin.ir/" target="_blank" title=" قالب سبز "><img src="https://greenskin.ir/uploads/image/logo.gif" border="0" style="border: medium none" width="468" height="60"></a>
<a href="https://www.greenskin.ir/" target="_blank" title=" محل تبليغات شما"><img width="468" height="60" border="0" src="http://www.dl.greenskin.ir/theme/theme_music7/ads1.gif"></a><br>
<a href="https://www.greenskin.ir/" target="_blank" title=" محل تبليغات شما"><img width="468" height="60" border="0" src="http://www.dl.greenskin.ir/theme/theme_music7/ads1.gif"></a>
<a href="https://www.greenskin.ir/" target="_blank" title=" محل تبليغات شما"><img width="468" height="60" border="0" src="http://www.dl.greenskin.ir/theme/theme_music7/ads1.gif"></a>
</td></tr>
<tr id=Page-GS><td width="220" valign="top">
<BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>نويسندگان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogAuthors><div class=li-Sid1>
<a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogAuthorsBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>جدیدترین مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid>
<a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div></BlogPreviousItems></div>
<div class=LowSid></div></div>
<BlogLinksBlock>
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک دوستان</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinks><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="https://www.greenskin.ir">قالب سبز</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="https://www.greenskin.ir/statics/7/">قالب ساز آنلاین</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinksBlock>
<BlogLinkDumpBlock>  
<div id=leftmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>لینک های روزانه</b></div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump><div class=li-Sid>
<a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" href="https://www.greenskin.ir/statics/7/">قالب ساز آنلاین</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></div>
</BlogLinkDumpBlock>
  
</td>
<td width="563" valign="top">
<div align="center">
  
<BLOGFA>
  
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2> 
<b><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></b></div></div>
<div class=CenterPost><div class=CenterPost2>	
<-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost>
  
</div></div>  
<div class=LowPost3><div class=CPost3>
<div class=date> [ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ] </div>
<div class=Comment><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment>
</div></div></div>	 
</BLOGFA>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#3366CC"><< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
  ........  <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#3366CC">مطالب قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></BlogNextAndPreviousBlock></font></font><br>	 
</div></td>
<td width="220" valign="top"> 
 
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>  
<b>درباره وبلاگ</b></div></div>
<div class=CenterSid><div class=li-Sid2><BlogProfile> 
<BlogPhoto><div style="text-align:center;"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<br><-BlogAbout-></BlogProfile></div></div>
<div class=LowSid></div></div>
<BlogCategoriesBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>موضوعات</b></div></div>  
<div class=CenterSid><BlogCategories><div class=li-Sid>  
<a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div></BlogCategories></div> 
<div class=LowSid></div></div>
</BlogCategoriesBlock>
<BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>برچسب‌ها</b></div></div>  
<div class=CenterSid><BlogTags><div class=li-Sid>  
<a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div></BlogTags></div> 
<div class=LowSid></div></div>
</BlogTagsBlock>
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>آرشیو مطالب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogArchive><div class=li-Sid>
<a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div></div> 
<div id=rightmenu>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>
<b>امکانات وب</b></div></div>
<div class=CenterSid>
<center>
<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt"><-BlogCustomHtml-></font></div>
<div class=LowSid></div></div> 
</td>
</tr>
<tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-GS">
[ طراحي : <a href="https://www.greenskin.ir/statics/7/"target="_blank"> قالب ساز آنلاین </a> ] [ <a href="https://www.greenskin.ir"target="_blank"> Weblog Themes By : GreenSkin.ir </a>] </td></tr></table>
</div>
</body>
</html>

خدمات طراحی سایت و خدمات سئو سایت
سفارش طراحی سایت : 02126745772 - سفارش سئو: 02191093049
آواتار کاربر
55161
كاربر تازه وارد
كاربر تازه وارد
پست: 3
تاریخ عضویت: جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۳, ۹:۲۰ ب.ظ

Re: قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط 55161 »

این که بدتر شد
شانس آوردم تو یه وب دیگه گذاشتم وگرنه که...

من میگم ینی ازتون خواهش میکنم که یه سر به وبم بزنید و ببینید مشکل از کجاست

بالاخره که باید حل بشه چون خیلی های دیگه دارن از این قالب استفاده میکنن
اگه این مشکل حل شه واقعا ممنونم
یا حق
ادرس وبلاگم[HIGHLIGHT=#ffffff]http://00hojomevagheie00.blogfa.com/[/HIGHLIGHT]
آواتار کاربر
admin
مدير كل سایت
مدير كل سایت
پست: 546
تاریخ عضویت: یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰, ۱:۴۷ ب.ظ
محل اقامت: تهران
Has thanked: 82 times
Been thanked: 230 times
تماس:

Re: قالب وبلاگ بلاگفا

پست توسط admin »

55161 نوشته شده:این که بدتر شد
شانس آوردم تو یه وب دیگه گذاشتم وگرنه که...

من میگم ینی ازتون خواهش میکنم که یه سر به وبم بزنید و ببینید مشکل از کجاست

بالاخره که باید حل بشه چون خیلی های دیگه دارن از این قالب استفاده میکنن
اگه این مشکل حل شه واقعا ممنونم
یا حق
ادرس وبلاگم[HIGHLIGHT=#ffffff]http://00hojomevagheie00.blogfa.com/[/HIGHLIGHT]

دوست عزیز کد پایس قبلا گفته بودم فقط کافیه استایل‌ها رو جابه جا کنید . این مشکل از سیستم ما نیست . مشکل از سیستم شما خیلی‌های دیگه از قالب ساز آنلاین استفاده میکنن و مشکلی نداشته .
شما باید استایل تعریف شده در بین تگ <head> را با استایل قالب نمونه که دادم عوض کنید . موفق باشید .
خدمات طراحی سایت و خدمات سئو سایت
سفارش طراحی سایت : 02126745772 - سفارش سئو: 02191093049
موضوع جدید ارسال پست