طراحی سایت خبرگذاری

لسان ساینس

لسان ساینس

پروژه لسان ساینس به درخواست مدیریت این سایت در سال ۱۳۹۵ طراحی گردید . این وبسایت از سیستم مدیریت محتوا...

4 مرداد 1397
خبرگذاری هوشمند دکه

خبرگذاری هوشمند دکه

پروژه خبرگذاری هوشمند دکه توسط تیم گرین اسکین در سال ۱۳۹۴ طراحی گردید . این وبسایت از سیستم مدیریت محتوا...

4 مرداد 1397
خبرگذاری هوشمند

خبرگذاری هوشمند

پروژه خبرگذاری هوشمند به درخواست آقای مهندس فرجی مهماندار در سال ۱۳۹۳ طراحی گردید . این وبسایت از سیستم مدیریت...

4 مرداد 1397