ابزار نمایش آمار بازدید مطالب

کاربران با کمک این ابزار می توانند تعداد بازدید انجام شده از پست و مطالب ارسالی خود را ، در صفحه سایت یا وبلاگتان به نمایش بگذارند.

نصب ابزار در بلاگفا : کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

<BLOGFA> کد ابزار </BLOGFA>

نصب ابزار در میهن بلاگ : کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

<cb:block_post><cb:loop_post> کد ابزار </cb:loop_post></cb:block_post>

نصب ابزار در بلاگ اسکای : کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

<BlogSky:Post Body><BlogSky:Post Posts> کد ابزار </BlogSky:Post Posts></BlogSky:Post Body>

نصب ابزار در صبا بلاگ : کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

 <SABABLOG> کد ابزار </SABABLOG>

نصب ابزار در جوان بلاگ : کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

<IfMainPage><Entry> کد ابزار </Entry></IfMainPage>

نصب ابزار در پارسی بلاگ :کد ابزار را بین تگ های زیر قرار دهید :

<pb:ParsiBlog> کد ابزار </pb:ParsiBlog>

نصب ابزار در دیگر سرویس ها : کد ابزار را بین دو تگ شروع و پایان مطلب خود قرار دهید.

دیدگاه کاربران

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد