نمایندگی کاویانی

نمایندگی ایران خودرو ۱۲۵۹

نمایندگی ایران خودرو ۱۲۵۹

پروژه وبسایت نمایندگی ۱۲۵۹ ایران خودرو در سال ۱۳۹۷ به درخواست مدیر محترم این مجموعه طراحی گردید . سیستم مدیریت...

25 اردیبهشت 1398
ایرانخودرو نمایندگی ۱۲۵۹

ایرانخودرو نمایندگی ۱۲۵۹

سیستم مدیریت USSD نمایندگی ایرانخودرو وبسرویس قوی در جهت اتصال وبسرویس داخلی به سیستم INoti برنامه نویسی گردید . این...

30 بهمن 1397