لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

رادخودرو آریا

رادخودرو آریا

 • آدرس : Radkhodroo.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 مهر 1396
 • تاریخ پایان : 04 آبان 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
ناب صدا

ناب صدا

 • آدرس : NabSeda.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 شهریور 1396
 • تاریخ پایان : 12 شهریور 1396
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
شرکت ایژک صنعت پارس

شرکت ایژک صنعت پارس

 • آدرس : Dasme.co
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 06 شهریور 1396
 • تاریخ پایان : 14 شهریور 1396
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
وبسایت مهدی وحیدی مقدم

وبسایت مهدی وحیدی مقدم

 • آدرس : MehdiVahidiMoghaddam.in
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 22 مرداد 1396
 • تاریخ پایان : 23 مرداد 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
دبیرستان دخترانه فراست

دبیرستان دخترانه فراست

 • آدرس : Ferasathishc.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 مرداد 1396
 • تاریخ پایان : 15 مرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
رادوین ارقام

رادوین ارقام

 • آدرس : RadvinArgham.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 تیر 1395
 • تاریخ پایان : 08 تیر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
پیشرو دانلود

پیشرو دانلود

مای انیمه

مای انیمه

 • آدرس : MyAnime.cafe
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 11 خرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی

 • آدرس : 3DPrinter.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پایان : 03 خرداد 1396
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال