لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

مرجع کتیا ایران

مرجع کتیا ایران

 • آدرس : Catia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 فروردین 1396
 • تاریخ پایان : 30 فروردین 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
آریا تجهیز

آریا تجهیز

 • آدرس : AryaTajhizco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 فروردین 1396
 • تاریخ پایان : 21 فروردین 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت دامیثا

شرکت دامیثا

 • آدرس : Damisa.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 28 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
سی ایکس گرافیک

سی ایکس گرافیک

 • آدرس : CXGraphic.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 22 اسفند 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
سایت رسمی امام جمعه نراق

سایت رسمی امام جمعه نراق

 • آدرس : NaraghAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 14 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
سایت رسمی امام جمعه دلیجان

سایت رسمی امام جمعه دلیجان

 • آدرس : DelijanAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 بهمن 1395
 • تاریخ پایان : 01 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
رودان دانلود

رودان دانلود

لسان ساینس

لسان ساینس

 • آدرس : lesanscience.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 11 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
انجمن سرزمین دانلود

انجمن سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 20 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال