لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

رادوین ارقام

رادوین ارقام

 • آدرس : RadvinArgham.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 تیر 1395
 • تاریخ پایان : 08 تیر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
پیشرو دانلود

پیشرو دانلود

مای انیمه

مای انیمه

 • آدرس : MyAnime.cafe
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 11 خرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی

 • آدرس : 3DPrinter.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پایان : 03 خرداد 1396
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
مرجع کتیا اهواز

مرجع کتیا اهواز

 • آدرس : Catia-Center.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 16 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پایان : 24 اردیبهشت 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
وبسایت دکتر دلاورصیامی

وبسایت دکتر دلاورصیامی

 • آدرس : DelavarSiami.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پایان : 19 اردیبهشت 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
مرجع کتیا ایران

مرجع کتیا ایران

 • آدرس : Catia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 فروردین 1396
 • تاریخ پایان : 30 فروردین 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
آریا تجهیز

آریا تجهیز

 • آدرس : AryaTajhizco.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 فروردین 1396
 • تاریخ پایان : 21 فروردین 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت دامیثا

شرکت دامیثا

 • آدرس : Damisa.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 28 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال