لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

فروشگاه سرزمین دانلود

فروشگاه سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 12 شهریور 1395
 • تاریخ پایان : 10 مهر 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود

سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 27 مرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شمیم سخن

شمیم سخن

 • آدرس : ShamimeSokhan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 25 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 02 تیر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
پروتال گردشگری کویر ایران

پروتال گردشگری کویر ایران

 • آدرس : KavireIran.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 05 خرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
گروه صنعتی مبنا پویش

گروه صنعتی مبنا پویش

 • آدرس : MabnaPouyesh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 بهمن 1394
 • تاریخ پایان : 29 بهمن 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت تولید قارچ بیتا

شرکت تولید قارچ بیتا

 • آدرس : BitaMushroom.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پایان : 06 اردیبهشت 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

 • آدرس : AidaAir.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 اسفند 1394
 • تاریخ پایان : 1 فروردین 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت آپکو (ایران خودرو)

شرکت آپکو (ایران خودرو)

 • آدرس : opco.co.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 مهر 1394
 • تاریخ پایان : 22 بهمن 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
تورنشان

تورنشان

 • آدرس : TourNeshan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 آبان 1394
 • تاریخ پایان : 29 آذر 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال