لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

سی ایکس گرافیک

سی ایکس گرافیک

 • آدرس : CXGraphic.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 22 اسفند 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
سایت رسمی امام جمعه نراق

سایت رسمی امام جمعه نراق

 • آدرس : NaraghAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 اسفند 1395
 • تاریخ پایان : 14 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
سایت رسمی امام جمعه دلیجان

سایت رسمی امام جمعه دلیجان

 • آدرس : DelijanAdineh.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 بهمن 1395
 • تاریخ پایان : 01 اسفند 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
رودان دانلود

رودان دانلود

لسان ساینس

لسان ساینس

 • آدرس : lesanscience.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 11 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
انجمن سرزمین دانلود

انجمن سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 20 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
فروشگاه سرزمین دانلود

فروشگاه سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 12 شهریور 1395
 • تاریخ پایان : 10 مهر 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود

سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 27 مرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شمیم سخن

شمیم سخن

 • آدرس : ShamimeSokhan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 25 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 02 تیر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال