لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

لسان ساینس

لسان ساینس

 • آدرس : lesanscience.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 11 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
انجمن سرزمین دانلود

انجمن سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 آذر 1395
 • تاریخ پایان : 20 آذر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
فروشگاه سرزمین دانلود

فروشگاه سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 12 شهریور 1395
 • تاریخ پایان : 10 مهر 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
سرزمین دانلود

سرزمین دانلود

 • آدرس : SarzaminDownload.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 27 مرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شمیم سخن

شمیم سخن

 • آدرس : ShamimeSokhan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 25 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 02 تیر 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
پروتال گردشگری کویر ایران

پروتال گردشگری کویر ایران

 • آدرس : KavireIran.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 خرداد 1395
 • تاریخ پایان : 05 خرداد 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
گروه صنعتی مبنا پویش

گروه صنعتی مبنا پویش

 • آدرس : MabnaPouyesh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 بهمن 1394
 • تاریخ پایان : 29 بهمن 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت تولید قارچ بیتا

شرکت تولید قارچ بیتا

 • آدرس : BitaMushroom.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 01 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پایان : 06 اردیبهشت 1395
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

شرکت مسافرتی آیدا پرواز آسمان

 • آدرس : AidaAir.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 21 اسفند 1394
 • تاریخ پایان : 1 فروردین 1395
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال