لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

فروشگاه لوازم خانگی

فروشگاه لوازم خانگی

 • آدرس : HiWash.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 31 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
حوزه علمیه فامنین

حوزه علمیه فامنین

 • آدرس : PZHfamenin.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 15 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 23 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
مرکز کتیای شمال

مرکز کتیای شمال

 • آدرس : NCatia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 07 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 17 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت چرخاب صنعت تهویه

شرکت چرخاب صنعت تهویه

 • آدرس : Charkhab-ST.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 03 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پایان : 10 اردیبهشت 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
خبرگذاری هوشمند دکه

خبرگذاری هوشمند دکه

 • آدرس : Dakee.org
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 09 فروردین 1394
 • تاریخ پایان : 15 فروردین 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
دفتر فنی پاسارگاد

دفتر فنی پاسارگاد

 • آدرس : PasargadCS.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 اسفند 1393
 • تاریخ پایان : 06 فروردین 1394
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
فروشگاه پیشرو لیفتراک

فروشگاه پیشرو لیفتراک

 • آدرس : PishroLifttruck.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 02 اسفند 1393
 • تاریخ پایان : 08 اسفند 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
خدمات فنی خانه

خدمات فنی خانه

 • آدرس : KhadamatKhaneh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 19 بهمن 1393
 • تاریخ پایان : 01 اسفند 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
مهندس فرجی مهماندار

مهندس فرجی مهماندار

 • آدرس : cfsco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 26 دی 1393
 • تاریخ پایان : 02 بهمن 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال