لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

خبرگذاری هوشمند

خبرگذاری هوشمند

 • آدرس : News.cfsco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 20 دی 1393
 • تاریخ پایان : 24 دی 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
فروشگاه لوستر

فروشگاه لوستر

 • آدرس : LampaChandelier.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 26 آذر 1393
 • تاریخ پایان : 15 دی 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
مرکز کتیای شمال

مرکز کتیای شمال

 • آدرس : NCatia.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 18 آبان 1393
 • تاریخ پایان : 23 آذر 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : غیرفعال
اطلس پروفیل

اطلس پروفیل

 • آدرس : Iran-PVC.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 29 شهریور 1393
 • تاریخ پایان : 25 شهریور 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
پایگاه شیمی آلی

پایگاه شیمی آلی

 • آدرس : OrganoPeikari.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 شهریور 1393
 • تاریخ پایان : 14 مهر 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت پاپیتال ایرانیان

شرکت پاپیتال ایرانیان

 • آدرس : ZuiiOrganic.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 27 مرداد 1393
 • تاریخ پایان : 14 شهریور 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شمیم سخن

شمیم سخن

 • آدرس : ShamimeSokhan.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 14 تیر 1393
 • تاریخ پایان : 01 مرداد 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت رهاشیمی

شرکت رهاشیمی

 • آدرس : RahaCh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 خرداد 1393
 • تاریخ پایان : 21 مرداد 1393
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
مهندس فرجی مهماندار

مهندس فرجی مهماندار

 • آدرس : cfsco.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 اسفند 1392
 • تاریخ پایان : 28 فروردین 1393
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال