لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

تالار پذیرایی نگین طلایی

تالار پذیرایی نگین طلایی

 • آدرس : Talarnegintalaee.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 24 بهمن 1397
 • تاریخ پایان : 14 اسفند 1397
 • نوع پروژه : ,
 • وضعیت : فعال
بیس پلاست

بیس پلاست

 • آدرس : www.BasePlast.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 2 بهمن 1397
 • تاریخ پایان : 20 بهمن 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
ایرانخودرو نمایندگی ۱۲۵۹

ایرانخودرو نمایندگی ۱۲۵۹

 • آدرس : kaviani1259.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 05 بهمن 1397
 • تاریخ پایان : 25 بهمن 1397
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
گیمر کمپ

گیمر کمپ

 • آدرس : gamercamp.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/08/15
 • تاریخ پایان : -
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت رهاشمی

شرکت رهاشمی

 • آدرس : Rahach.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/08/06
 • تاریخ پایان : 1397/08/14
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
شرکت سناپی

شرکت سناپی

 • آدرس : SanaPay.info
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/08/01
 • تاریخ پایان : 1397/08/11
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شرکت آرسس پرواز

شرکت آرسس پرواز

 • آدرس : arsesparvaz.net
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/07/24
 • تاریخ پایان : 1397/08/06
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : غیرفعال
شهر استاد

شهر استاد

 • آدرس : shahreostad.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/07/20
 • تاریخ پایان : 1397/08/08
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال
دانلود کار

دانلود کار

 • آدرس : DownloadKar.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1 شهریور 1396
 • تاریخ پایان : 16 شهریور 1396
 • نوع پروژه :
 • وضعیت : فعال