لیست پروژه‌های انجام شده و در حال ساخت

شرکت آپکو (ایران خودرو)

شرکت آپکو (ایران خودرو)

 • آدرس : opco.co.ir
 • میزان پیشرفت : 21 %
 • تاریخ شروع : 1397/03/13
 • تاریخ پایان :
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی , شرکتی
 • وضعیت : فعال
نرم افزار 5

نرم افزار 5

 • آدرس : NarmAfzar5.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/03/10
 • تاریخ پایان : 1397/03/14
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
آوا پرداخت

آوا پرداخت

 • آدرس : AwaPayment.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/03/05
 • تاریخ پایان : 1397/03/10
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
سنا کارت

سنا کارت

 • آدرس : SanaCart.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/02/25
 • تاریخ پایان : 1397/03/05
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
علم الاعلی

علم الاعلی

 • آدرس : Elmolala.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/02/18
 • تاریخ پایان : 1397/03/27
 • نوع پروژه : مذهبی
 • وضعیت : فعال
دکتر بیزنس

دکتر بیزنس

 • آدرس : DrBizines.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1397/02/15
 • تاریخ پایان : 1397/03/01
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
فروشگاه پاسارگاد 7

فروشگاه پاسارگاد 7

 • آدرس : pasargad7.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/12/28
 • تاریخ پایان : 1396/01/16
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
گالری زهرا

گالری زهرا

 • آدرس : GalleryZahra.ir
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/11/18
 • تاریخ پایان : 1396/12/01
 • نوع پروژه : فروشگاه اینترنتی
 • وضعیت : فعال
آوای صلح

آوای صلح

 • آدرس : AvayeSolh.com
 • میزان پیشرفت : 100 %
 • تاریخ شروع : 1396/11/01
 • تاریخ پایان : 1396/11/25
 • نوع پروژه : شرکتی , آژانس هواپیمایی
 • وضعیت : فعال